New Publication on External Differentiated Integration

INSITER Coordinator Ebru Turhan recently published an article titled “Avrupa Birliği’nin Üçüncü Ülkelerle Harici Farklılaştırılmış Entegrasyon Modelleri ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği: Neoliberal Bir Yaklaşım” (Models of Differentiated Integration between the European Union and Third Countries and the Future
of Turkey–EU Relations: A Neoliberal Approach) in SİYASAL: Journal of Political Sciences (indexed in ESCI), Vol. 27, No. 1, pp. 95-120.